NJ 144 Spiele machen Schule (didaktické hry v němčině) 18.10.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Na tomto semináři se účastníci nejprve budou zabývat výhodami používání her ve výuce. Při analýze herních činností si učitelé na základě vlastních zkušeností uvědomí pozitivní vliv her na motivaci žáků, na zvýšení jejich zájmu o jazyk a v neposlední řadě i pozitivní působení těchto aktivit na rozvoj sociálních kompetencí žáků a jejich kreativity. V praktické části semináře si účastníci vyzkoušejí jednotlivé hravé aktivity a také  různé učební styly a formy práce. Na základě simulovaných aktivit i zkušeností z praxe posoudí účastníci relevanci hravých aktivit a možnosti jejich zabudování do vlastní výuky dle svých cílových skupin. Vzdělávací program bude veden v německém jazyce. Účastníci budou střídavě pracovat ve větších i menších skupinkách, ve dvojicích, individuálně a v plénu. Program semináře (4 cca 90 minutové bloky): Blok 1: Úvod, výměna zkušeností, seznamovací hry Blok 2: Praktické vyzkoušení her zaměřených na slovní zásobu Blok 3: Gramatické hry a hry s čísly Blok 4: Aktivity podporující koncentraci a komunikaci, Feedback

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je obohacení a rozvoj metodického repertoáru učitelů němčiny a jejich seznámení s novými či méně známými metodami a formami práce. Účastníci získají soubor námětů a univerzálních aktivit a naučí se je zohlednit a integrovat do vlastní výuky a rozšířit tak paletu efektivních forem učení včetně možností podpory autonomie žáků a rozvoje jejich samostatnosti při získávání nových poznatků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně