ZSV 83 Specifické problémy a potřeby cizinců/imigrantů 05.12.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:05. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přednáška/seminář založeny na dialogické metodě výuky s využitím ilustrací v PowerPointu. Imigrace jako kulturní a sociální problém (1 hodina) Sociokulturní handicap a akulturační stres (2 hodiny) Psychosociální rovnováha, duševní a fyzické zdraví (2 hodiny) Dostupnost a kvalita bydlení, vzdělání a zaměstnání (2 hodiny) Specifické problémy uprchlíků/žadatelů o azyl (1 hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastnící by měli získat základní přehled o problémech, s nimiž se potýkají lidé s odlišným migračním původem. Díky účasti na vzdělávací akci by měly být vytvořeny předpoklady interkulturní empatie a pochopení některých příčin chování těchto osob.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně