ZSV 84 Jazyk a kultura – kultura a jazyk 29.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:29. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Předmětem kurzu je přiblížit účastníkům pojetí vztah kultury a jazyka prostřednictvím kognitivních systémů. Základem je však představení co je to kultura, její možné dvojí vidění, zároveň vymezení pojmu „jazyk“ v komparaci s pojmem „parole“. Téma vztahu jazyka a kultury vychází z oblasti lingvistické antropologie, zvláště jeho lingvistický determinismus Saphir-Whorfovy hypotézy. Přiblížena a bude také experiencialistická kategorizace podle G. Lakoffa. Témata budou zpracovány a presentovány na powerpointtu. Kultura v pojetí různých teorií – 1 v. hodina Jazyk jako symbolická forma a jeho vliv – 1 v. hodina Jazyk vs. parole; Arbitrárnost, lineárnost, diskontinuita: E. Cassirer, N. Chomsky, Saphir, F. de Saussure, C. Lévi-Strauss – 1 v. hodina Jazyková struktura a jeho základní principy společnosti /komponentová a sémantická analýza/; klasifikace kultury a jazykový popis  –   2 v. hodiny Saphir-Whorfova hypotéza; obraz světa, strukturace prostoru a času dané kultury – 2 v. hodina Lakoffova klasifikace kultury jazykem – 1 v. hodina.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je přiblížit, jak příslušníci určité kultury vnímají, popisují a vysvětlují svět kolem sebe: významné typy jevů pro danou kulturu, kategorizace jevů a jejich vytváření a organizace.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně