D 163 DĚJINY PENĚZ 17.10.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:17. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Široce koncipovaný, interdisciplinárně orientovaný seminář a workshop na pomezí ekonomie, historie a numismatiky ukazuje, jak peníze od svého vzniku až do současnosti ovlivňovaly a ovlivňují život lidí. Druhy platidel a jejich kupní síla napříč stoletími (2 hodiny) Měnové krize, fiskální politika, ceny a mzdy, měření životní úrovně, úvěr a lichva, dluhy a půjčky, rozvoj obchodu a bankovnictví (2 hodiny) Peníze jako symbol a součást rituálu, chování lidí ovlivněné penězi (1 hodina) Rozbor pramenů (1 hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučit propojovat jednotlivé disciplíny, vnímat problémy v širších souvislostech a ukázat, jak atraktivně svět peněz žákům a studentům přiblížit.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ