D 164 Jak Češi vidí své dějiny (od první republiky po listopad 1989) 01.11.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Nejen vzdálenější minulost, ale také české dějiny 20. století zrodily řadu historických mýtů a stereotypů, které stále ovlivňují náš každodenní život a podle nichž se orientujeme ve světě. Lektor představí s pomocí vědeckých, publicistických i uměleckých děl vybrané události a procesy tohoto období a společně s účastníky semináře je podrobí diskusi. Čechoslovakismus (1 hodina) Mnichovský komplex (1 hodina) Odsun – vyhnání Němců (1 hodina) Únor 1948 (1 hodina) „Pražské jaro“ 1968 (1 hodina) Normalizace a listopad 1989 (1 hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je seznámit účastníky s různými interpretacemi klíčových okamžiků české historické tradice vymezeného období, aby je mohli využít ve své pedagogické praxi.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně