CHE 120 Mýty kolem baterií 04.10.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Připomeneme si kapitoly ze středoškolské fyziky, které potřebujeme pro hlubší pochopení problematiky fungování baterií a elektrické rozvodné sítě obecně. Následně si díky těmto znalostem ukážeme, jak fungují elektrické akumulátory. Uvidíme, proč některé akumulátory můžeme po dvou letech provozu vyhodit a proč jiné vydrží bez problémů přes 10 let. Závěrem si zvolíme některé z propagovaných scénářů budoucnosti a identifikujeme jejich slabiny. Fyzika kolem baterií – 1h Typy akumulátorů a jejich limity – 1h Diskuze nad tím, jak se k akumulátorům chovat – 1h Elektrická rozvodná síť, její výhody a limity, ostrovní systémy – 1h (Elektrická rozvodná síť z pohledu spotřebitele a jeho faktur – 1h) Diskuze nad proveditelností vybraných scénářů budoucnosti – 1h  

Doplňující informace:

Cíl akce:Připomenout fyziku, která limituje lidstvo ve spotřebě a ukládání (elektrické) energie. Pomocí této fyziky naučit účastníky kriticky přemýšlet nad marketingovými kampaněni s podobnou tematikou.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně