Z 126 Příčiny, vývoj a řešení mezinárodních konfliktů. 19.12.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přednáška/seminář založeny na dialogické metodě výuky s využitím ilustrací v PowerPointu. Pojem konflikt a typické příčiny mezinárodních/mezistátních konfliktů (3 hodiny) Nejzávažnější mezinárodní/mezistátní konflikty v současném světě (3 hodiny) Vývoj a možnosti řešení mezinárodních/mezistátních konfliktů (2 hodiny)

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastnící budou seznámeni s nejčastějšími příčinami mezinárodních/mezistátních konfliktů, s příklady nejzávažnějších konfliktů současnosti a obecnými možnostmi řešení konfliktů mezi státy.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně