Z 127 Migrace obyvatel. Proč a jak lidé migrovali, migrují a migrovat budou? 09.10.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Cílem semináře je představit jeho účastníkům různé odpovědi na otázky: Proč lidé migrovali, migrují a migrovat budou? Jaké jsou cesty a způsoby migrace? Lze mezinárodní migrace řídit? Kolik je migrantů na světě? Je rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem? Kolik migrantů přichází do Evropy? Kolik migrantů přichází do České republiky? Potřebuje Evropa a Česká republika imigranty? Jaké jsou dopady emigrace na rozvojové země? Výklad bude doplněn o témata historie migrace obyvatel v Evropě v průběhu staletí, hlavní migrační proudy během 20.století, trendy současné migrace, jaké migrační proudy můžeme očekávat v budoucnu. Na semináři budou prezentovány případové studie současná migrace do Evropy, migrace v Asii a migrace obyvatel do USA. Výklad bude doplněn zkušenostmi lektora z výzkumných aktivit v dané problematice z regionů Asie, Afriky a střední i východní Evropy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře získají konkrétní odborné znalosti zmíněných témat vč. odkazů na základní zdroje; dovednost v používání moderních metod interaktivního skupinového vzdělávání.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně