HV 69 SPOLEČNĚ V RYTMU A HUDBĚ 16.12.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:16. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Smyslem semináře je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy. Součástí je obsáhlý zásobník hudebních her a činností, které propojují výuku a radost z hudby. Tvůrčí dílna poskytuje možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem: rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů, rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu, rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní. Praktické pojetí umožní pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit na vlastní kůži a propustit uzdu své hudební fantazie. 1.hodina: Rytmicko-pohybová cvičení rozvíjející tělesnou koordinaci a podporující vnímání více rytmických vrstev najednou, základy rozmanitých body percussion (hra na tělo) přístupů 2.hodina: Rytmické hry stmelující skupinu a rozvíjející koncentraci i vnímání kolektivu 3.hodina: Rytmická cvičení s claves, shakery, boomwhackers a dalších nástrojů pro doprovod písní. 4.hodina: Improvizace, hry na skladatele a dirigenta. 5..hodina: Zapojení hlasu jako rytmického elementu – říkanky, básničky, kreativní práce s rytmickými slabikami 6.hodina: Formy aktivního poslechu. Možnosti realizace poslechových skladeb. 7.hodina: Hudba jako prevence problémových jevů. 8.hodina: Společná diskuze a reflexe.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář představí různé možnosti výuky hudební výchovy formou her a prožitku, zaměří se především na rozvíjení elementárních dovedností a otevře tak cestu k aktivnímu vnímání hudby, zpěvu a muzicírování na ZŠ. Každý pedagog si vše sám vyzkouší na vlastní kůži a odnese si jak praktickou zkušenost, tak materiály, z nichž bude moct čerpat a obohatit svou školní výuku (nejen) hudební výchovy.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně