VV 118 Kresli a maluj svobodně – artefiletika ve VV 08.10.2024, 9:30–14:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:08. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2700

 
Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy.  Nejde v ní o estetický zážitek, ale o schopnost porozumět sobě a schopnost vyjadřovat své pocity. Kreslení a malování je základní dovednost úplně každého z nás. Je to projev našeho nevědomí přenesený v barvě či tvaru do vědomí. Ve svobodném výtvarném projevu nám často brání jen vnitřní hranice – přesvědčení o tom, že malovat, či kreslit neumíme.  Díky tomuto artefleticky pojatému semináři se dostanete za tuto hranici a dovolíte si nakreslit vlastní obraz s kolorovanou mandalou. Každý, kdo je schopen nakreslit tečku, čárku a oblouček tuto techniku zvládne. Prostor bude dán především vlastní tvorbě. Možnost využít návody na kreslení  „krok za krokem“ či šablony a pomůcky bude ponechána naprosté dobrovolnosti. Součástí semináře je i sdílení prožitků z tvorby. Na závěr se dozvíte základní informace o arteterapii a artefiletice, analýze kreseb a možnostech sestavování artefileticky zaměřených aktivit.  1. Teorie – zadání tématu, představení pomůcek a barev 2. Praktická část – vlastní tvorba 3. Sdílení 4. Informace o artefiletice a arteterapii

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem tohoto semináře je umožnit účastníkům prožitek z artefileticky zaměřené výtvarné činnosti, přiblížit jim možnost uvědomnění, že kreslit a malovat dokáže každý a že tato činnost je přímo spojená s projevem a zvědomením skrytých emocí a vnitřního potenciálu. Zároveň si seminář klade za cíl přiblížit účastníkům možnosti využití artefiletiky při práci s dětmi k obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně