VV 119 Tajemství rukopisu a kreseb 24.10.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Účastníci kurzu budou seznámeni s komplexními dojmovými znaky, které vyplývají z ručně psaného písma, kresby stromu a dvou lidských postav, muže a ženy. Zjistí, jaký postup se uplatňuje při grafologickém rozboru, zda v rukopise převažuje více pohyb či forma, zda písmo působí harmonicky, vyrovnaně, uvolněně nebo naopak, zda pisatel více inklinuje k introvertnímu prožívání svých emocí a dozvědí se i o dalších psychologických významech grafologických znaků. Zajímavým zjištěním pro ně pak budou znaky nepoctivosti v písmu. Kurz je určen pro mladistvé ve věku od 15-23 let, účast pedagogů je také vítána. Kurz je interaktivní, uvedené grafologické znaky budou účastníci zkoumat i ve svých rukopisech a kresbách. Více se dozvědí o sobě i svých kamarádech. Čím se grafologie zabývá Písmoznalectví versus grafologie Použití grafologie v praxi Informace o pisateli, grafologický kodex Základní principy rozboru rukopisu Analýza podpisu Sociabilita Znaky nepoctivosti Postup při grafologickém rozboru ručně psaného písma a kreseb Kresba stromu Kresba postav Diskuse V průběhu výkladu budou přiměřené přestávky. Grafologie se zabývá odhalováním povahových rysů člověka z jeho rukopisu a kreseb, poskytuje ucelený pohled na osobnost člověka. Na základě psychologických významů jednotlivých grafologických znaků je postupně odkrýván způsob myšlení pisatele, jeho poměr k realitě či fantazii, jeho pracovní schopnosti, vlohy či nadání, jaké jsou jeho vztahy k sobě i okolí, jak dokáže komunikovat s druhými. Jedná se o vlastnosti, které souvisejí s celou strukturou osobnosti, především se sebepojetím, dynamikou pisatele, jeho temperamentem, emocionalitou a dalšími jeho projevy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámení s grafologickou terminologií Naučit účastníky orientovat se v jednotlivých grafologických znacích Procvičování získaných znalosti na ukázkových rukopisech
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně