EV 41 Limity Země – co všechno naše planeta snese? 22.10.2024, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:22. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Globální společenské výzvy. Socio-demografické souvislosti vývoje společnosti – charakteristika růstu počtu obyvatel a demografická tranzice, nedostatek/nadbytek potravin, hladomory jako politický nástroj, příjmová a genderová nerovnost, vzdělání a emancipace žen. Rozvojové cíle milénia a Cíle udržitelného rozvoje. Život v Anthropocénu, koncept planetárních mezí (Planetary boundaries) jako vymezeného prostoru pro rozvoj lidstva – změna klimatu, okyselování oceánů, ztráta biodiverzity, úbytek stratosférického ozónu, globální cyklus dusíku a fosforu, spotřeba vody, změna využití souše, atd.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je, aby absolventi chápali multirozměrnost vlivu člověka na životní prostředí a zároveň kriticky diskutovali možnosti a limity nápravných opatření. Absolventi by tak měli dokázat obhájit význam a důležitost konceptu udržitelného rozvoje v současném světě
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně