Párové a kooperativní učení (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:27. 02. 2025 – 03. 03. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Chcete zkusit ve svých hodinách využívat  párové učení (dva žáci pracují spolu) a kooperativní učení (čtyři žáci pracují spolu)? Styl výuky, kdy se žáci učí od svých spolužáků. Na webináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině zefektivní práci a jak chytře nastavovat kritéria. Dozvíte se nejen, jak žáky motivovat k dokončení práce, ale také jak práci hodnotit a oceňovat rozvíjené dovednosti. To vše si zažijete na webináři, který probíhá formou ukázkových aktivit pro žáky ve dvojicích – bingo, domino, poloviční křížovka, QR kódy, stavební kameny, az kvíz nebo aktivity v týmech po čtyřech – čtverce spolupráce, přebíječka, zástupná písmena, skládankové učení, proběhni se a SOLE. Můžete se těšit na vhled do tématu, náměty na digitální nástroje a příklady z praxe.  Webinář je určen pro učitele 1.stupně, 2.stupně i 3.stupně.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník semináře:

  • Se seznámí s alternativou ke frontální výuce.
  • Umí rozdělit třídu do skupin tak, aby fungovalo vrstevnické učení.
  • Je seznámen s rolemi, které může ve skupinách využit.
  • Má vyzkoušeny metody spojené s párovým a kooperativním učením.
  • Umí vytvořit zadání metodou Zástupných písmen.
  • Vyzkoušel si hodnocení na základě kriterií.
  • Díky příkladům má představu o reflexi a sebereflexi ve třídě.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně