Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku? (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:28. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Teoretická část

 • Formy tělesné výchovy
  • Charakteristické znaky jednotlivých forem
  • Cíle jednotlivých forem

 

Praktická část

 • Hry a činnosti zaměřené na rozvoj chůze
 • Hry a činnosti zaměřené na rozvoj běhu
 • Hry a činnosti zaměřené na rozvoj skoku
 • Hry a činnosti zaměřené na rozvoj lezení
 • Hry a činnosti zaměřené na rozvoj házení
 • Zdravotní cviky a akrobatická cvičení
 • Náměty na hudebně pohybové činnosti

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je poukázat na vhodné metodické postupy a formy práce s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku. Nedílnou součástí budou ukázky realizace činností v pohybové oblasti, které účastníci mohou následně využít ve své praxi.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ