Základy profesní etiky pro pedagogy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:26. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Vzdělávací program „Základy profesní etiky pro pedagogické pracovníky“ v úvodní části vysvětluje základní terminologii, etické zásady a etické chování. Druhá část se zabývá otázkami morálky, morálními zásadami a vlivu morálky na postoje pedagoga. Třetí část porovnává rozdíly mezi morálkou a etickými principy. Navazující čtvrtá část se věnuje profesní etice pedagoga a etickým normám a v práci pedagoga.  Pátá a šestá část je praktická, věnuje se konkrétním příkladům etického přístupu v různých situacích s využitím asertivní komunikace. Sedmá část rozebírá problematiku etického kodexu a pohledy a názory na vybraná etická dilemata. Osmá část je věnovaná závěrečné diskusi a příkladů využití profesní etiky v školní praxi.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Absolvent vzdělávacího programu se bude orientovat v základní terminologii etiky, bude seznámen s morálními zásadami a bude si vědom významu etického chování v praxi pedagoga.  Získá informace o obecných etických principech i o etických normách. Bude se orientovat v problematice etických kodexů. Získané poznatky pomohou formovat vztah absolventa k povolání, přispějí k posílení jeho profesních kompetencí a ke schopnosti eticky přistupovat k práci pedagoga v každodenním životě.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času