Myšlenkové mapy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:02. 12. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

  • Úvod do vizuálního myšlení – vizuální myšlení a lidský mozek, kreativita, funkce paměti;
  • Pravá a levá hemisféra mozku – úvod, využití při učení, zapamatování, cvičení pro propojení a využívání obou hemisfér;
  • Myšlenkové mapy – základní principy, rozdíly oproti běžným zápisům, výhody, nevýhody, doporučení, příklady z praxe;
  • Možnosti využití myšlenkových map – rozvoj myšlení dětí, hledání nových řešení, brainstorming;
  • Ruční vs. počítačové zpracování; Práce s myšlenkovými mapami; Prezentace s myšlenkovými mapami;
  • Sketchnotes – principy tvorby vizuálních poznámek, možnosti a důvody využití

Doplňující informace:

Cíl akce:

Hlavním cílem semináře je seznámení se způsobem zaznamenávání myšlenek formou tvorby myšlenkových map, sketchnotes a zároveň pochopení principů při tvorbě těchto vizuálních záznamů.

Tyto formy vizuálního myšlení jsou využitelné v široké škále činností – např. v rámci prezentací, výuky i řešení problémů. Velký důraz je v kurzu kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší jednotlivé možnosti tak, aby měli konkrétní využitelné výstupy, se kterými mohou následně pracovat v praxi.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času