Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky) (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:03. 12. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Program je veden teoreticky, doplněn konkrétními případy z praxe lektorky i příklady uvedené v odborné literatuře. Cílem program je poskytnout účastníkům ucelený teoretický přehled k dané problematice, poskytnout základní informace z oblasti dětské psychologie i psychiatrie se zaměřením na závěry a poznatky z výzkumů posledních několika let provedených u traumatizovaných dětí. Dát základní povědomí a aktuální náhled na problematiku dětského traumatu tak, aby všichni ti, kteří jakýmkoli profesním způsobem přicházejí do styku s dětmi, začali na dítě nahlížet z různých úhlů pohledu a ne jen jako na dítě s „problémovým chováním“. Seznamuje účastníky s obecnými principy přístupu v péči o traumatizované děti. Druhotným cílem programu je, i na základě uvedených kazuistik, vyvolat diskusi k problematice, zamyšlení se a uvedení vlastních možných příkladů z praxe účastníků programu.

 

  • Proč trauma u dětí?
  • Cesta k aktuálnímu pohledu  na trauma dětí
  • Specifika problematiky PTSD u dětí
  • Projevy v souvislosti s následky traumatu
  • Specifika dětských reakcí, epigenetické souvislosti
  • Kategorie dětského traumatu
  • Diagnostika následků traumatu u dětí
  • Systém péče, principy následné a terapeutické péče

Doplňující informace:

Cíl akce:

Absolvent programu získá základní teoretické poznatky zejména z oblasti dětské psychologie zaměřené na problematiku traumatu u dětí. V rámci programu dostává možnost, na základě uvedených příkladů z praxe i předpokládané diskusi účastníků, nahlédnout na dítě s problémovým chováním, se kterým ve své profesi přichází do styku, z jiného úhlu pohledu a zamyslet se nad možnou změnou přístupu k tomuto dítěti. Absolvent také dostane informace o systému péče o traumatizované děti, získá obecné poznatky o principech přístupu i rizicích v práci s těmito dětmi.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času