Sebepoškozování u dětí (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Sebepoškozování je závažný, rozvíjející se fenomén. Jedná o záměrné ubližování si ve snaze vypořádat se s psychickou nepohodou. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému. Sebepoškozovat se člověk může sebou samým (škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů, …) nebo pomocí nástroje, ale jsou i mnohé další způsoby. Obsahem semináře bude nejdříve seznámení s problematikou sebepoškozování, vymezení sebepoškozování i popis různých jeho forem a možných příčin sebepoškozování. Ve druhé části se budeme věnovat komunikaci s člověkem, který se sebepoškozuje, seznámení se základní krizovou intervencí a základy následné práce s tímto člověkem.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s problematikou sebepoškozování. Účastníci se dozvědí o možných příčinách sebepoškozování i o formách sebepoškozování. Dále se naučí, jak rozpoznat sebepoškozování i jak komunikovat s dítětem, které se sebepoškozuje a jak mu poskytnout základní krizovou intervenci. Vzhledem k tomu, že k terapii sebepoškozování je potřeba dlouhodobé systematické odborné péče, nebude se jednat o výcvik terapeutické práce s dítětem, jež se sebepoškozuje, ale bude se jednat o základní postupy v rámci kompetencí pedagogických pracovníků zaměřené především na prevenci a odhalení sebepoškozování, přičemž nebude chybět ani nabídka doporučení následné odborné péče pro dítě s tímto problémem.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času