ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE napříč předměty SŠ (8x 45 min.)

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:23. 08. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2200 Kč za celé studium

 
„Kurz čtenářské strategie předčil má očekávání. Myslela jsem si, že se budeme věnovat dnes již často omílaným metodám RWCT. Čtenářské strategie ale s přesností doplnily mezeru, která mi scházela k tomu, abych děti mohla vést k opravdovému porozumění textu a prožitku ze čtení. Jako bych se teď na text dívala jinýma očima. Znalost strategií mě přiměla hloubat, zamýšlet se, rozvíjet fantazii, klást si otázky. Doporučuji všem pedagogům kteréhokoli stupně i zaměření.“

Mgr. Tereza Lálová, ZŠ Praha 4

Doplňující informace:

Cíl akce:Prakticky představit čtenář. strategie pedagogům tak, aby dokázali vést žáky ke schopnosti plného porozumění textu, kritického hodnocení textu, naučili žáky hledat klíčové informace a umožnili tak žákům dosahovat lepších výsledků ve studiu.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Poznámka k ceně:V ceně jsou zahrnuty učební materiály a nápoje.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:dílna
kurz
Oblast:český jazyk a komunikace
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
Příloha:Stáhnout