Hodnocení a cíle v Tělesné výchově … aneb co a jak (ne)hodnotit (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:23. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Důležitost hodnocení žáků v Tělesné výchově se velmi podceňuje. Bez průběžného hodnocení žáků dochází k degradaci tohoto předmětu, vzniká dojem nedůležitosti, u žáků dochází k pocitu nespravedlnosti, nedostávají zpětnou vazbu. Učitel přichází o mnoho funkcí, které hodnocení přináší. Hodnocení v Tělesné výchově je vzhledem k povaze tohoto předmětu velmi specifické a mnoho učitelů neví, jak jej uchopit. Mnohdy vzniká předávání nějakého tradičního systému hodnocení z kolegy na kolegu, aniž by bylo jakkoliv kriticky posouzeno. Jiní učitelé pro změnu rozdávají známky bez jakéhokoliv kritéria.

V tomto kurzu uvedeme vše na pravou míru tak, abychom využili veškeré funkce hodnocení. Díky tomu můžeme lépe motivovat žáky, dát lepší smysl tomuto vyučovacímu předmětu a případně přehodnotit obsah, cíle a výstupy výuky v Tělesné výchově.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník školení bude seznámen se souvislostmi a funkcemi hodnocení v TV a bude schopen stanovit vlastní kritéria hodnocení v TV v souladu se stanovenými cíli a výstupy ŠVP.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně