Tvorba učebních osnov v ŠVP nejen pro koordinátory ŠVP (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Školní vzdělávací program je zásadním dokumentem, podle kterého se řídí vzdělávání dané školy. Je potřeba mít tento dokument dobře nastavený z hlediska souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a ve vztahu s vizí a strategií školy. Jak si pohlídat soulad s RVP? Jak promítnout vizi vzdělávání do učební osnovy předmětu? Jak nastavit výstupy vzdělávání, abychom ukázali učitelům, jakým způsobem učit? Jak nastavit učební osnovy tak, aby nám pomáhaly a neškodily? Na tyto a další otázky si společně odpovíme.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník školení bude seznámen se základy tvorby učebních osnov ve Školním vzdělávacím plánu a sám si vytvoří a prokonzultuje vlastní ukázkovou osnovu vybraného předmětu.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení