Autorita učitele a jeho interakce se žáky… aneb jak být respektován žáky/studenty (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Učitel potřebuje znalosti, aby mohl předat obsah učiva, a didaktické dovednosti, aby efektivně žáky učil. Avšak toto vše může přijít vniveč, když ve třídě nenastaví správný způsob vzájemné interakce a žáci svého učitele zdravě nerespektují.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník školení bude seznámen s faktory ovlivňující autoritu učitele a na modelových situacích si může vyzkoušet a prodiskutovat své reakce na chování žáků.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení