Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností žáků (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:31. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Program zaměřen na vedení třídnických hodin (TH) třídním učitelem tak, aby nešlo o pouhá jednostranná sdělení a řešení organizačních záležitostí směrem k žákovi, ale aby šlo o vzájemný dialog učitel – žák. Ukazuje se, že tam, kde se ve školách staly třídnické hodiny součástí vyučování, dochází ke zlepšení klimatu třídy, k rozvoji sociálních (komunikačních) dovedností žáků i k rozvoji zdravých interpersonálních vztahů v třídním kolektivu.

Doplňující informace:

Cíl akce:

1. primární cíl – pro pedagogy – seznámení se základy metodiky vedení TH (teoreticky – základní zásady práce s třídním kolektivem, ukázky praktických cvičení a technik při vedení TH)
2. sekundárně – využití pedagogem v praxi – prevence rizikových jevů v třídním kolektivu

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení