Poruchy chování u dětí – základní přehled pro pedagogy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:19. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Vzdělávací program se věnuje problematice poruch chování u dětí, s jejichž projevy se pedagogové ve školách a školských zařízeních mohou potkávat. Program je zaměřen na vysvětlení základní terminologie a podání přehledu, včetně charakteristik, poruch chování u dětí. Základní teoretický výklad problematiky poruch chování u dětí je doplněn příklady z praxe, nabídne i práci s konkrétními kazuistickými případy.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Primární – podat pedagogům základní přehled poruch chování u dětí, včetně jejich základních charakteristik. Sekundární – na základě této znalosti umět včas identifikovat potenciální riziko vzniku a rozvoje poruchy chování u žáka, umět zvolit vhodné výchovné přístupy k těmto žákům.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času