Začínající učitelka v mateřské škole (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Teoretická část:

  • Vyjasnění základních pojmů (začínající učitelka v mateřské škole, profesní standard, profesní kompetence)
  • Rozvoj profesních kvalit (sebereflexe, rámec profesních kvalit, mentor, mentee a supervize)
  • Podpora pro začínající učitelky (uvádění do praxe)

 

Praktická část:

  • Jaké odborné činnosti má předškolní pedagog vykonávat dle RVP PV
  • Jak má vést předškolní pedagog vzdělávání dětí
  • Předškolní pedagog a rodiče
  • Tvorba profesního portfolia

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je poskytnout začínajícím pedagogům v mateřských školách efektivní nástroje a metody pro úspěšné zvládnutí adaptačního období a poradit, jak zvládnout první kroky v profesní kariéře v MŠ.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení