Plán uvádění učitelky do praxe MŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Teoretická část:

 • role uvádějícího pedagoga
 • roviny a oblasti pomoci uvádějící učitelky začínajícímu pedagogovi
 • formy a metody spolupráce uvádějícího a začínajícího pedagoga
 • spolupráce ostatních kolegyň
 • obsah adaptačního plánu

 

V praktické části se zaměříme na samotnou tvorbu plánu

 • charakter a význam plánování
 • základní prvky plánování
 • postup při plánování
 • návrh plánu uvádění začínající učitelky
 • vytvoření vlastního plánu uvádění začínajícího pedagoga do praxe
 • řešení modelových situací (upřednostnění efektivní a partnerské komunikace ve vztahu k začínajícímu učiteli/učitelce)

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář je určen pedagogům, kteří uvádějí začínajícího učitele/učitelku do praxe v MŠ

Hlavním cílem semináře je navrhnout adaptační plán uvádění začínajících učitelek/učitelů do praxe tak, aby se začínající učitel/učitelka zorientoval/a  v praxi současného předškolního vzdělávání a stal/a se v budoucnu samostatným učitelem/učitelkou.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení