Projektové vyučování nebo Integrovaná tématická výuka (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:10. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář je určen učitelům, lektorům, kteří chtějí svou výuku pozměnit. Pro ty, kteří raději plánují na delší časové období a kteří hledají nové formy a metody a chtějí do výuky zapojit i své žáky. Jedním z cílů je uvědomění si, čemu a jak se chci věnovat, jak prohloubit schopností komunikace s žáky. Upřesníme co je projekt a rozklíčujeme rozdílnosti ITV a PV. Prakticky sestavíme projekt podle struktury. Nasdílíme si možné přednosti a úskalí. Nabídnu vám nápadovník metod pro další práci. V průběhu semináře bude možnost ke sdílení a výměně zkušeností s dalšími kolegy.

Doplňující informace:

Cíl akce:

  • Uvědomění si, co je PV a co ITV
  • Zodpovězení si na otázku – Je tato metoda vhodná pro mne jako učitele?
  • Seznámení s dalšími metodami pro formu PV a ITV

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence