Využití artefiletiky při práci s dětmi

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 02. 2025
Místo konání:Praha
Cena:2150 Kč za seminář

 

Obsahem semináře je ukázka artefiletických technik, díky nimž navazujeme s dětmi kontakt přes uměleckou činnost, a můžeme s nimi diskutovat a tvořit i v oblasti citlivých témat jako je strach, domov, pocit bezpečí…
Základem tvořivé dílny jsou motivační texty z dětských knih, obrázky, drobné předměty, vlastní tvorba. Díky těmto prostředkům je možno prožít danou problematiku, kterou následně budeme reflektovat. Dílna staví na tvořivých činnostech k daným tématům.

Dílna podporuje rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, sociálního kontaktu, řešení mezilidských vztahů, konfrontace s problémy.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci se seznámí s několika artefiletickými metodami.
Účastníci samostatně prožijí a následně reflektují nově získané techniky.
Účastníci ve skupinách vytvoří sadu možných otázek pro zpětnou vazbu. 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně