Umělecká gramotnost – Kouzlo otisku (grafické techniky v MŠ a ZŠ)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:18. 02. 2025
Místo konání:Olomoucký
Cena:2350 Kč za seminář

 

Praktický seminář je zaměřený na předgrafické techniky, při kterých není potřeba tiskařského lisu.

Účastníci se dozvědí, jaké barvy jsou potřeba, jaké materiály lze kombinovat a jaká kouzla s tiskařskými barvami lze provádět. Vyzkouší si také techniku užití tapetového lepidla a klovatiny v grafické práci.

Představena bude technika monotypu, využití šablon a možnosti, které nabízí tiskařské barvy, váleček a fermež. Účastníci se dozvědí, které papíry lze pro grafiku používat a co s barevnou plochou po dokončení práce.

Účastníci si samostatně vyzkouší jednotlivé techniky a podle vlastní fantazie téma i techniku zpracují. Postupně si zaznamenávají postřehy své i ostatních.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci získají zásobník technik.

Účastníci samostatně uplatní vlastní fantazii, ve které aplikují nově získané techniky.

Účastníci navrhují další témata a způsoby využití pro nové techniky.

Účastníci vyhodnotí použitelnost získaných poznatků pro jejich ŠVP i práci v jejich zařízení.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času