Čtenářská a jazyková pregramotnost

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 12. 2024
Místo konání:Ústecký
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář je zaměřen na seznámení s pojmy, s vyučovacími metodami, které podporují čtenářské schopnosti. Za použití pomůcek a her si vyzkoušíme, co lze v praxi rychle a jednoduše použít. Jak připravit prostředí pro učení se a hraní. Co děti ruší a proč mít třídu méně zaplněnou obrázky a hračkami a spoustu jiného.
 
  • Zrakové vnímání, seznámení s vhodnými programy a pomůckami, hry zaměřené na rozvoj zrakového vnímání
  • Sluchové vnímání, seznámení s vhodnými programy a pomůckami, hry zaměřené na rozvoj sluchového vnímání
  • Cvičení a hry zaměřené na rozvoj motoriky (venkovní a vnitřní hry)
  • Cvičení zaměřená na rozvoj paměti a pozornosti, hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti
  • Cvičení zaměřená na rozvoj myšlení, hry zaměřené na rozvoj myšlení
  • Cvičení zaměřená na rozvoj řeči
  • Cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je poukázat na důležitost podchycení zájmu o knihu, informace, učení. Zvědomění známého a již slyšeného. Vyzkoušení si pomůcek a sdílení vlastních názorů a praxe.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně