Matematická gramotnost

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 01. 2025
Místo konání:Jihomoravský
Cena:2150 Kč za seminář

 

Za pomoci pomůcek si ukážeme didaktické postupy vhodné pro v 1.trojročí. Nahlédneme do finanční gramotnosti. Ukážeme si , že v hodinách matematiky je dobré si hodně hrát a to za pomoci a deskových, logických a kombinatorické her. A řekneme si proč je dobré mít„ nápadník her a aktivit“.
Teoretická část je vždy propojena s praktickou činností a zážitky účastníků – dramatizace, simulace, řešení úloh a úkolů.

  • Příklady aktivit pro rozvoj spolupráce, komunikace, paměti a postřehu, argumentaci a vzájemné pomoci.
  • Práce s chybou. Alternativní způsoby výuky – ukázky. Početní operace +, -, vztahy >,<, =
  • Práce s tabulkou. Hodnota x počet mincí – simulace, dramatizace, kombinatorika.
  • Nakupujeme výhodně – logické uvažování – aktivity. Početní operace ., : .
  • Gradované úlohy – individualizace výuky. Vlastní tvorba gradovaných úloh. Jak na slovní úlohy.
  • Venkovní učení v hodinách matematiky. Rozvoj prostorové představivosti.
  • Společná tvorba kartotéky matematických aktivit. Hodnocení a sebehodnocení.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Rozvoj logického myšlení, číselné paměti, dovednosti řešit matematické problémy, rozvíjet prostorovou představivosti – vše propojené s reálným životem a radostí z matematiky.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně