Syndrom vyhoření a jak mu předcházet, work-life balance … aneb jak se (nejen ve škole) nezbláznit (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:22. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Syndrom vyhoření je ztráta zájmu o práci či osobní život. Je spojený s vlastním stavem chronického stresu, s fyzickým či emociálním vyčerpáním, odloučením nebo pocity méněcennosti. Vyhořelý člověk chce jen přežít. Je to opak toho, jak by se spokojený člověk měl cítit. Charakterem obsahu práce je učitelského povolání bohužel k tomuto problému náchylný. Jak udržovat vyvážený pracovní a osobní život a jak se udržovat mimo toto vyhoření, se pokusíme společně prodiskutovat.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník školení bude seznámen s okolnostmi a příčinami syndromu vyhoření ve školním prostředí. Bude mít možnost s kolegy sdílet zkušenosti z praxe a vzájemně se podpořit. Přehodnotí si své nastavení vyváženého života mezi prací a soukromým životem. Stanoví si strategii předcházení syndromu vyhoření.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času