Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 02. 2025 – 05. 03. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář nabízí pedagogům konkrétní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ. Podrobně prezentovány budou jak výchovné, tak především výukové předpoklady dítěte jako významné diagnostické vodítko připravenosti – zralosti. Přehled a zmapování základních dovedností a schopností dítěte podporuje vzájemnou interakci rodiny a školy. Bližší poznání dítěte v součinnosti s rodiči (v některých případech i ve spolupráci s dalšími odborníky, například s dětským lékařem a pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny) usnadňuje zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do školy.  

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standard pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy. Tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně