Vzrůstající agresivita u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:04. 06. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Účastníci budou seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou agresivity dětí:

  • Pojem agresivita a agresivní chování
  • Možné příčiny a podmínky rozvoje agresivního chování u dětí
  • Spouštěcí mechanismy agresivity u dětí
  • Příbuzné fenomény agrese
  • Výchovné styly v rodinách – postoje rodiny při vymezování hranic
  • Vhodného chování a při vytváření morálních hodnot
  • Agresivita a ti druzí
  • Možnosti korekce nežádoucího agresivního chování

Doplňující informace:

Cíl akce:

Seminář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami vzniku, spouštěcími mechanismy agrese. Probrána bude otázka výchovných stylů v rodinách – vztah rodič x dítě., fenomén dnešní doby – volná výchova. Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic chování dětí rodičem i učitelem. Druhá část bude zaměřena na agresivní chování přecházející v šikanování. Popsán bude profil agresora i oběti. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně