WEB 286 Právní aspekty komunikace mezi školou a rodiči 1.11.2024, 08:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Cílem právního semináře, týkajícího se právních aspektů práce pedagoga, je přiblížení základních právních okruhů, které se vyučujících týkají. Seminář proto přiblíží hlavně práva a povinnosti pedagogů, jejich případnou právní odpovědnost za jednání během vyučování, a dále právní aspekty komunikace učitele s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, se zletilými studenty, jakož i s dalšími aktéry vzdělávání (s asistenty pedagoga, s pracovníky ŠPZ, s OSPOD, s vedením školy). Budou přiblíženy hlavní problematické situace při komunikaci vyučujících a ředitelů s rodiči. Nová práva a povinnosti pedagogů Práva a povinnosti zákonných zástupců a zletilých žáků Komunikace škola: rodiče a hlavní problémové situace Možnosti řešení konfliktů ve škole Specifika týkající se žáků se SVP

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem právního semináře, týkajícího se právních aspektů práce pedagoga, je přiblížení základních právních okruhů, které se vyučujících týkají.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně