Rozvoj řeči u dětí v předškolním období (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:02. 12. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

V tomto semináři se účastníci seznámí s vývojem řeči v celém předškolním období. Lektorka nabídne mnoho způsobů, jak podporovat vývoj řeči u dětí různého věku a jak efektivně předcházet vzniku poruch řeči. Seminář bude také obsahovat mnoho praktických typů a námětů na vhodné hry, pracovní sešity či jiné pomůcky.
 
 

– ontogenetický vývoj řeči, vývojové etapy řeči a jejich charakteristika 
– podmínky pro správný vývoj řeči 
– vnější a vnitřní faktory ovlivňující vývoj řeči 

– prevence vad a stimulace fyziologického vývoje u dětí různého věku
– osvětlení pojmu narušená komunikační schopnost (NKS) 
– nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti 
– možnosti, jak pracovat s dětmi, které mají diagnostikovanou NKS 

– rozvoj slovní zásoby – aktivní i pasivní slovní zásoba
– rozvoj sluchového vnímání – systematický rozvoj sluchové vnímání, sluchové rozlišování, 
– rozvoj fonematického sluchu – práce se slabikou a hláskou 
– rozvoj gramatiky jazyka – aplikace gramatických pravidel, výskyt dysgramatismů v řeči 

– cvičení na obratnost mluvidel a dechová cvičení
– praktické ukázky – knihy, pracovní sešity, pomůcky 
– jak vyrábět pomůcky 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je osvětlit účastníkům jednotlivé vývojové fáze řeči u dětí a eliminovat tak vznik poruch řeči.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ