Předmatematické dovednosti u dětí předškolního věku (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:04. 12. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

V předškolním věku začíná dítě chápat první předmatematické představy. Vývoj těchto dovedností souvisí také s rozvojem logického myšlení. Praktický seminář, ve kterém lektorka představí množství pomůcek, které je možné jednoduše vyrobit a snadno používat ve skupině dětí i individuálně.
 
– rozvoj zrakového vnímání (zraková diferenciace, paměť, zraková analýza a syntéza), 
– prostorová představivost, pravolevá orientace, časová posloupnost, 
– vizuomotorické dovednosti,   

– představy o kvantitě, 
– geometrické představy, 
– množinové představy, 

– praktické ukázky a náměty, 
– jak na výrobu jednoduchých pomůcek,  

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je obeznámit, jak systematicky budovat u dětí předškolního věku povědomí a dovednosti vedoucí k upevňování předmatematických dovedností.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ