Rozvoj předčtenářských dovedností (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:16. 12. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Praktický seminář, který je zaměřený na rozvoj dílčích funkcí, které se výrazně podílejí na budoucí dovednosti čtení. Lektorka nabídne mnoho materiálů pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, zaměří se také na význam rozvoje slovní zásoby při porozumění textu. V semináři se účastnici seznámí, jakými způsoby budovat předčtenářské dovednosti – seznámení s knihou, jak dětem číst a co ke čtení vybírat.
 

– rozvoj dílčích funkcí 
– rozvoj sluchového vnímání – sluchové rozlišování, sluchová paměť, fonematický sluch
– rozvoj zrakového vnímání – zrakové rozlišování, zraková paměť,

– rozvoj vizuomotoriky a její význam při čtení 
– oslabení zrakového a sluchové vnímání – možné komplikace v předškolním i školním věku 
– rozvoj slovní zásoby

– výběr vhodné literatury pro různé věkové skupiny dětí 
– jakým způsobem číst – délka čtení, práce s hlasem, osvětlování nových pojmů, porozumění textu
– čtenářská dílna v mateřské škole

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je ozřejmit účastníkům, jak efektivně rozvíjet dílčí předpoklady vedoucí k budoucí dovednosti čtení.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ