Tvořivá a zážitková práce s pohádkovou knihou (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář zaměřený na množství nápadů jak tvořivě zpracovat pohádky. Zážitková práce s textem, zajímavé začlenění práce s knihou do ŠVP.
 
– Teoretické podklady i praktické postupy a možnosti práce s dětmi v rozvoji čtenářské pregramotnosti a gramotnosti  
– Seznámení se s novými poznatky a nápady v této oblasti
– Nabídka zajímavých možností zpracování textů
– Ukázka přímé práce s dětmi    

Doplňující informace:

Cíl akce:

Začlenění tvořivé práce s knihou do výchovně vzdělávacího procesu dětí a její využití k poznávání okolního světa, rozvoji komunikace, čtenářské gramotnosti, fantazie i logického myšlení.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně