Zážitkové hry pro děti v přírodě (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Seminář nabízí nové pohybové hry v přírodě, rozvíjející orientaci dětí v prostoru, zručnost a komunikaci. Dále nabízí spojení pohybu s rytmem, hudbou a slovem.
Plánování, organizace a možná úskalí pobytů  a tvořivých projektů v přírodě.

  • praktické ukázky přímé práce s dětmi
  • nabídka her, metod a technik pro rozvoj pohybových schopností dětí – zábavné hry s prožitkem, tvořivé improvizační hry, pohybové hry s hudebním nástrojem, hry s rodiči v přírodě, hry rozvíjející enviromentální cítění.
  • praktická část semináře – seznámení se s jednotlivými hrami a jejich pravidly  – nabídka souboru her

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník

  • dokáže naplánovat obsah a organizaci pobytů žáků v přírodě
  • uvědomí si možná úskalí pobytů a tvořivých projektů v přírodě
  • získá zásobník her a ucelenou nabídku aktivit pro školy v přírodě.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času