Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do ŠVP (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Praktický seminář zaměřený na množství nápadů a námětů ke tvořivé hře dětí v MŠ, na hru se zajímavými materiály a pomůckami, vedení dětí k respektování pravidel, k samostatnému rozhodování a k hodnocení vlastního jednání. Zaměření na její logické začlenění do ŠVP. Zdůraznění důležitosti osobnosti pedagoga, který je součástí tvořivých aktivit.
 
  • Teoretické podklady i praktické postupy a možnosti práce s dětmi. 
  • Seznámení se s novými poznatky a nápady v této oblasti
  • Ukázka přímé práce s dětmi
  • Praktická část semináře – nabídka zajímavých her

Doplňující informace:

Cíl akce:

Začlenění a využití tvořivé hry ve výchovně vzdělávacím procesu dětí a její využití k poznávání okolního světa, rozvoji komunikace, pohybových dovedností, fantazie i logického myšlení, s vhodným začleněním do projektů ŠVP.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně