Vaříme s malými dětmi ve škole

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:18. 11. 2024
Místo konání:Olomoucký
Cena:1950 Kč za seminář

 

Praktický seminář zaměřený na postup a výrobu pokrmů s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Vaření jako svátek pro dětské smysly – zrak, hmat, čich a samozřejmě chuť.

 

  • rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech – specifika materiálu a technologie jeho přípravy
    • jak děti přivézt k osvojení si jednoduchých pracovních postupů zpracovávání. Naučit děti dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami. Potraviny nejen ochutnávat, ale i vybírat, kupovat a zpracovávat
    • osvojení si elementárních poznatků o funkci materiálu. Podávat dětem informace o surovinách a jejich správném použití

    • praktické užívání technických přístrojů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává . Způsoby jak postupně děti  seznamovat s pomůckami a přístroji, které ke zpracování potravin používáme, obeznámení s možným nebezpečím, které manipulace s nimi přináší a vysvětlení způsobu manipulace s nimi.
    • manipulace s různými materiály a surovinami –výroba jednotlivých pokrmů s osvojováním si pracovních návyků. Rozvoj schopnosti dítěte pomocí chuti identifikovat suroviny a dokázat je vhodně kombinovat. Získávat manipulační dovednosti s materiálem. Na základě těchto schopností stavět činnosti, které jsou děti schopny vykonávat při přípravě pokrmů v mateřské škole

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník si prakticky vyzkouší spojení pracovních činností s rozvojem chuti a  získá zajímavé nápady a návody pro vaření s dětmi a jejich  práci s potravinami.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně