Hudba – neoddělitelná součást našeho života

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:10. 10. 2024
Místo konání:Olomoucký
Cena:2150 Kč za seminář

 

Seminář zaměřený na hudbu, pohyb, na pozitivní účinky hudby a její působení na člověka.

 

Vedení dětí ke vnímání a rozlišování hudby pomocí všech smyslů 
    • zvládání základních pohybových dovedností spojených s rytmem a melodií

    • koordinace lokomoce a dalších pohybů těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou  

    • vědomě zařazovat hudbu do činností rozvíjejících osobnost dítěte 

    • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem a hudbou 

    • relaxační využití hudby

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník se prakticky seznámí s postupy a náměty, jak prostřednictvím hudebních a rytmických činností lze úspěšně přispívat k naplňování řady očekávaných výstupů při činnostech s dětmi, a získá informace, jak silný je vliv hudby na pozitivní vývoj osobnosti dítěte.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času