IT 53 JAK NA ZLEPŠENÍ PROCESŮ V ORGANIZACI (JAK JE ANALYZOVAT A ZMĚNIT) 29.11.2024, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:29. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Cílem vzdělávací akce je představit účastníkům směry a přístupy k tzv. procesnímu řízení. Vysvětlit si co to je proces, z čeho se skládá, jakou má vazbu na projektové řízení a architekturu organizace. Dále se účastník dozví jaké jsou metody pro popis procesů (např. BPMN), co to je AS-IS stav a TO-BE stav modelování procesů a jaké jsou charakteristiky procesu (vlastník, cíl, účastníci a role, vstupy a výstupy, podpora IT nástroji, rizika, potenciál k optimalizaci, apod.), jak zvolit metriky – klíčové ukazatel výkonnosti (KPI) a k čemu slouží. Celá vzdělávací akce je prokládána ukázkami praxe a zkušenostmi lektora. Co to je proces a procesní řízení (z čeho se skládá a co obsahuje) 45 min Vazby procesního a projektového řízení 45 min Přestávka 30 minut AS-IS – popis stávajícího stavu a TO-BE návrh budoucího stavu procesů 45 min Charakteristiky a parametry procesu (vlastník, cíl, účastníci, role, vstupy a výstupy, podpora IT nástroji, rizika, potenciál k optimalizaci) 45 min Přestávka 30 minut Metriky procesu a jak je volit 45 min Grafický jazyk BPMN pro modelování procesů 45 min Přestávka 30 minut Test 20 min Přestávky mezi jednotlivými výukovými bloky mají 30 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučit se co to je proces, jeho složení, pochopit procesní přístup a myšlení a osvojit si základy popisu procesů pomocí AS-IS a TO-BE. Vše si vyzkoušet na praktických ukázkách.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně