Třídní učitel, nejlepší znalec třídy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:30. 01. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

– Pojem klima ve třídě a ve škole a s mechanismy, které toto klima ovlivňují.

– Funkce třídního učitele a jeho role při ovlivňování klimatu ve třídě.

– Možnosti diagnostikování a ovlivňování třídního klimatu.

– Způsoby budování vlastní autority pedagoga a dobrých vztahů s žáky.

– Rozvoj kooperace a sociálních dovedností pro kooperaci.

– Faktory, které podporují spolupráci, přátelství, toleranci.

– Posilování pozitivních vrstevnických vztahů mezi žáky a posilování vztahu pedagog – žák (včetně vytváření a využití dohod mezi žáky a učiteli a dalšími možnými stranami. Inkluze.

-Aktuální nové pohledy na výuku, soužití a spolupráci ve škole ve světle RVP.  

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné rozvíjet dovednosti a kompetence, které vedou k efektivní výuce, k tvorbě pozitivního klimatu ve třídě a ve škole a k prevenci negativních jevů ve školním prostředí. Budou jim představeny nástroje pro pozitivní ovlivňování žáka a třídního kolektivu, seznámí se s různými styly vedení a různými typy autorit a jejich vlivu na třídní klima.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně