Kreativně ve školním prostředí (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:03. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Obsahem semináře je seznámit pedagogy s metodami kreativních technik. Kromě samotných aktivit budou pedagogové metodicky a didakticky vedeni k užití těchto metod, vycházejících z pedagogické praxe. Pedagogové se seznámí s aktivitami v rámci metod: inscenační a dramatizační metody, edukační hra, integrovaná tematická výuka, kognitivní metody, komunikační metody, myšlenková mapa, land art.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Pedagogové získají vědomosti o aktivitách v rámci jednotlivých metod vedoucích k rozvoji kreativního myšlení žáků zaměřeného na rozvoj divergentního myšlení.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času