Obtížné pedagogické situace (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:17. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Představeny budou následující bloky:

  • Co je pedagogická situace
  • Typologie pedagogických situací – kategorie
  • Oblasti obtížných pedagogických situací
  • Připravenost pedagoga k uchopení pedagogické situace k rozvoji kompetencí
  • Nezvládnutí pedagogické situace pedagogem
  • Reflexe

Doplňující informace:

Cíl akce:

Umožnit pedagogům reflexi pedagogických situací, jejich typologii a kategorizaci, zorientovat se v obtížných situacích, umět si je zhodnotit a vhodně reagovat. Nabídnout pedagogům možnost k zamyšlení se nad vhodným využitím modelových obtížných situací k rozvoji personálních a sociálních kompetencí žáků a k posílení své přirozené autority.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času