Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Nejzákladnější se jeví čtenářská gramotnost, bez které jen stěží lze rozvíjet jiné gramotnosti. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 

Představeny budou následující bloky:

  •  Úvod do čtenářské gramotnosti a možnosti jejího rozvoje u dětí ve volnočasových aktivitách
  • Roviny čtenářské gramotnosti
  • Základní oblasti čtenářské gramotnosti
  • Náměty her k rozvoji čtenářské gramotnosti s reflexí

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem kurzu je nabídnout pedagogům teoretický vhled do čtenářské gramotnosti a možnosti jejího rozvoje při realizaci různých kroužků v různých zájmových odvětvích a oblastech. Pedagogové si především formou vlastního prožitku vyzkouší jednotlivé hry a formou brainstormingu budou hledat roviny rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím jednotlivé hry. Pedagogové získají pravidla a podklady k jednotlivým hrám a náměty k modifikacím.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
pedagogové volného času