Rozvoj dovedností pro úspěšné čtení i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:29. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Školení se zaměřuje na oblast zrakového vnímání. Projdeme si správným vývojem zrakového vnímání a co by měl umět žák s nástupem do školy. Také se podíváme na to, když některé funkce nejsou dobře rozvinuté a jak pracovat na jejich rozvoji. Školení se zabývá také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – co jsou podpůrná opatření, jaké postupy zvolit, pokud dojde k problémům v oblasti zrakového vnímání a jak se celá situace odrazí na školní úspěšnosti. V rámci školení dostanete praktické ukázky a další odkazy na literaturu a další vzdělávání. Školení je určené pedagogům a pedagogickým pracovníkům a zároveň pracovníkům školního poradenského pracoviště.
 
  • Kdo je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami – co jsou podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory
  • Zrakové vnímání – definice, teoretické ukotvení
  • Vývoj zrakového vnímání – jak se zrakové vnímání vyvíjí u dětí a mladších školních žáků
  • Klasifikace zrakového vnímání – rozdělení dílčích poznávacích funkcí
  • Rozlišení figury a pozadí – popis této poznávací funkce, jaké jsou problémy, praktické ukázky pro rozvoj této funkce.
  • Zraková analýza a syntéza – popis, problémy, praktické ukázky pro rozvoj
  • Rozlišení tvarů a jejich pozic
  • Zraková paměť
  • Vnímání sekvence zrakových informací
  • Hry pro rozvoj zrakového vnímání

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník tohoto školení se bude orientovat v dílčích poznávacích funkcích, které spadají do oblasti zrakového vnímání. U každé dílčí poznávací funkce frekventant pozná specifika toho, když nejsou dostatečně rozvinuté a dostane nabídku nástrojů, jak tyto funkce může dále rozvíjet. Zorientuje se v problematice podpůrných opatření na škole, kdo je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami, co je to plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času