Dítě s odkladem povinné školní docházky v běžné mateřské škole (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:06. 09. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Účastníci budou seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou odkladu povinné školní docházky u dětí.

 

  1. Vymezení legislativních východisek pro zařazení dítěte s odkladem povinné školní docházky do běžné mateřské školy:
  • úkoly pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
  • práva a povinnosti zákonného zástupce dítěte s odkladem povinné školní docházky
  • úkoly pedagoga mateřské školy

 

  1. Dítě s odkladem povinné školní docházky:
  • působení odkladu povinné školní docházky na dítě a zhodnocení přínosů i rizik s tím spojených (hledisko přirozeného zrání, připravenosti dítěte, ztráta statusu „předškoláka“, ztráta kamarádů vrstevníků odcházejících do základní školy v řádném termínu, stanovisko zákonných zástupců…)
  • nástin vhodného pedagogického přístupu vedoucího ke zmírnění negativních dopadů
  • plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán

 

  1. Vhodné působení mateřské školy na dítě s odkladem povinné školní docházky:
  • doporučení pedagogických přístupů, metod a námětů z praxe

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci semináře získají širší povědomí o problematice zařazení dítěte s odkladem povinné školní docházky do běžné mateřské školy. Ujasní si práva a povinnosti účastníků participujících v této oblasti – dítěte, zákonných zástupců, pedagogů i školských poradenských zařízení. V závislosti na charakteristice dítěte s odkladem povinné školní docházky obohatí svou pedagogickou praxi
o vhodné náměty pro práci s touto skupinou dětí.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ